Huisstijl en logo

Laarne profileert zich als een fiere gemeente : trots op zijn historiciteit, op zijn groene uitstraling en solidair-warme karakter. Onze nieuwe huisstijl is in lijn met deze merkbelofte : in 2020 gaat ons lokaal bestuur dan ook voor een nieuwe ‘look and feel’, die in al onze communicatiekanalen wordt door vertaald. Het vormt dan ook het verbindende element dat zorgt voor herkenbaarheid over alle communicatie-initiatieven heen en versterkt de uitstraling van onze mooie gemeente.

Het centrale logo is opgebouwd uit een beeldmerk, een moderne stilering van het wapenschild van onze gemeente en het woordmerk LAARNE.

Al onze logovarianten zijn auteursrechtelijk beschermd.

De logo's mogen niet gebruikt worden voor commerciële, religieuze, filosofische of politieke doeleinden.

Externen mogen de logo's alleen gebruiken na toestemming. Die vraag je aan bij de dienst onthaal en communicatie via info@laarne.be