Huishoudelijk reglement voor de opvangstructuur (LOI) (OCMWR 24 februari 2022)