Huisdierstickers

Vergeet onze huisdieren niet!

Veel mensen houden van dieren en hebben één of meerdere huisdieren die deel uitmaken van het gezin. Uiteraard wil niemand zijn of haar huisdier(en) verliezen door een brand of door wateroverlast. Tot op heden blijven huisdieren nog vaak achter met soms ernstige gevolgen, omdat de brandweer vaak niet op de hoogte is van de aanwezigheid van huisdieren in een woning. Om de redding van je huisdier(en) mogelijk te maken is er een eenvoudige oplossing, nl. de huisdierensticker. Een huisdierensticker plak je op een zichtbare plaats op het raam en geeft aan welke en hoeveel huisdieren er aanwezig zijn. Op die manier hebben de hulpdiensten een beeld van de aanwezigheid van huisdieren en worden ze sneller gered.


De Vlaamse Overheid biedt voortaan een uniforme Vlaamse huisdierensticker aan en de gemeente Laarne heeft beslist om op dat aanbod in te gaan en om de stickers uit te delen. Wie een huisdierensticker wenst, kan die vanaf vandaag gratis verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis.