Horecavergunning

Maak een afspraak

De exploitatie van een horeca-inrichting is onderworpen aan een vergunningsplicht, bestaande uit:

  1. een tapvergunning, indien er in de horeca-inrichting gegiste en/of sterke dranken zullen aangeboden worden;
  2. een exploitatievergunning.

Deze vergunningen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

De exploitatievergunning kan enkel worden toegekend na volgende voorafgaandelijke administratieve onderzoeken met positief gevolg:

  1. een brandveiligheidsonderzoek
  2. een stedenbouwkundig onderzoek (thans in het kader van de omgevingsvergunning)
  3. een moraliteitsonderzoek
  4. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is
  5. Een onderzoek naar de milieuwetgeving (thans ook in het kader van de omgevingsvergunning)