Het schoolhuis van Kalken

Het “Schoolhuis van Kalken” was oorspronkelijk bedoeld als woning voor de hoofdonderwijzeres van de gemeentelijke
meisjesschool van Kalken. De bouw van het schoolhuis en de aanpalende klaslokalen werd op 30 januari 1876
toegewezen aan de Wetterse aannemer August De Mey-Van Cuyck.

De gebeurtenissen naar aanleiding van de Tweede Schoolstrijd (1878-1884) zorgden er echter voor dat we dit
gebouw vooral kennen als de voormalige hoofdonderwijzerswoning van de gemeentelijke jongensschool van Kalken.
Het Schoolhuis bleef in de oorspronkelijke vorm bewaard, terwijl aan de schoolgebouwen vooral in de periodes rond
1922, 1951 en 1963 belangrijke wijzigingen en verbouwingen werden uitgevoerd.

Het Schoolhuis doet sinds de jaren 1960 geen dienst meer als woning. Wel kreeg het sindsdien verschillende
functies, namelijk als bibliotheekruimte, vergaderlokalen voor plaatselijk verenigingen, repetitieruimte voor lokale
muziekgroepjes en als uitvalsbasis voor het Rode Kruis, afdeling Kalken.

In 2003 werden onderhoudswerken aan het Schoolhuis uitgevoerd en in 2013 volgde een grondige restauratie.
Het gebouw wordt tegenwoordig ter beschikking gesteld als vergaderzaal voor verenigingen en huisvest tevens het
bureau van de schooldirectie van het gemeentelijk onderwijs, afdeling Kalken.