Subsidie voor gebruik van herbruikbare luiers en toebehoren

Geboorteakte aanvragen

Wegwerpluiers maken een groot deel van de afvalberg uit. In het kader van afvalpreventie, hergebruik en recyclage zijn herbruikbare luiers een goed alternatief voor wegwerpluiers.

De gemeente heeft beslist om vanaf 1 mei 2019 een subsidie toe te kennen aan mensen die voor hun kinderen van 0 tot 3 jaar herbruikbare luiers gebruiken. Op die manier wil ze mensen stimuleren om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. De subsidie wordt verleend bij de aankoop of huur van herbruikbare luiers (luier, overbroekje) en/of toebehoren (inleggers/inlegvliesjes, luiertransportzakken en wasnetjes).

Voorwaarden:

  • De aanvrager is de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind. Aanvrager én kind zijn op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolking- of vreemdelingenregister van de gemeente.
  • Het kind waarvoor de herbruikbare luiers wordt gekocht of gehuurd, is op het moment van de aanvraag jonger dan 3 jaar.
  • De subsidie kan slechts eenmaal per kind aangevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u het aanvraagformulier én verplichte bijlagen (aankoop- of huurbewijs en kopie van geboorteakte) ten laatste één jaar na de factuurdatum indienen. Enkel aankoop- of huurbewijzen met factuurdatum na 1 mei 2019 komen in aanmerking voor subsidiëring.

Meer informatie vindt  u in het subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers en toebehoren. 

Bedrag

Voor de aankoop van herbruikbare luiers en/of toebehoren bedraagt de subsidie 50% van het aankoopbedrag, met een maximum van 100 euro per kind. Voor de huur van herbruikbare luiers en/of toebehoren bedraagt de subsidie 30% van de huurprijs, met een maximum van 100 euro per kind.