Gratis sportverzekering Sport Vlaanderen

Wat ?

Via de Sportdienst kan je bij Sport Vlaanderen voor de organisatie van éénmalige of in tijd beperkte sportpromotionele initiatieven een gratis sportverzekering aanvragen. Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen. 

Voor wie?

De gratis sportverzekering kan enkel aangevraagd worden door:

  • Socioculturele verenigingen
  • Niet-georganiseerde sporters
  • Clubs die bij geen enkele federatie zijn aangesloten

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij een sportfederatie kunnen zich voor verzekeringen wenden tot hun eigen sportfederatie.

Voorwaarden

  • Minstens 3 weken voor de aanvang van de activiteit een aanvraag indienen bij de Sportdienst
  • Niet aangesloten zijn bij een sportfederatie
  • Een gunstig advies krijgen van Sport Vlaanderen

Voor meer info, neem contact op met de Sportdienst

 

Wat nodig ?

Voor de verzekeringsaanvraag: aanvraagformulier voor een gratis sportverzekering sport.vlaanderen

Bij ongeval: aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen

Kost ?

GRATIS

Let wel: De aanvrager verbindt er zich toe, bij positief advies op deze aanvraag, op alle drukwerken te vermelden dat de sportverzekering GRATIS wordt aangeboden door sport.vlaanderen