Gezworenen

Om de vier jaar moeten de gemeentebesturen een lijst van gezworenen opmaken. Gezworenen zijn personen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen. 

De lijst wordt opgemaakt op basis van een loting die in het openbaar plaatsvindt. Bij de loting trekt de burgemeester in het bijzijn van twee schepenen twee nummers uit een afgesloten doos. Deze twee nummers vormen samen een cijfer dat overeenkomt met het kiescijfer van een aantal inwoners. Deze inwoners komen op deze manier op de lijst van gezworenen. De loting gebeurde in het gemeentehuis van Laarne op 25 januari om 10u30.

Procedure

Na de openbare loting wordt een voorlopige lijst opgemaakt met alle personen die in aanmerking komen op basis van het kiesnummer. Deze personen worden vervolgens door de gemeente aangeschreven en ontvangen een witte kaart die volledig ingevuld moet worden.

De ingevulde witte kaart moet binnen de 8 dagen worden afgegeven aan het gemeentebestuur, snelbalie B. Hiervoor dien je geen afspraak te maken. De kaart geef je af tijdens de openingsuren van de balie.

Op basis van een aantal extra controles en de ontvangen kaarten, maakt de dienst burgerzaken een definitieve lijst op. De definitieve lijst wordt aan de provincie overgemaakt. Daar worden de gemeentelijke lijsten gebundeld in een provinciale lijst. Daarna gaat de lijst naar de rechtbank van eerste aanleg waar een magistraat uiteindelijke de definitieve lijst opstelt.

Het is uit deze definitieve lijst dat personen kunnen geselecteerd worden om in een assisenjury te zetelen.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • De witte kaart, volledig ingevuld
  • Eventuele bewijsstukken, omstandige nota of medisch attest dat aantoont waarom er beletsel zou zijn om te zetelen in de jury

Regelgeving

Ministerieel Besluit dd. 30/12/2016 (BS 30/12/2016)

Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen dd. 08/01/2021 van FOD Justitie

Artikelen 217 en volgenden van het Gerechtelijk Wetboek