Gewestplannen

De gewestplannen hebben Vlaanderen opgedeeld in woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied, …

Het gewestplan is echter een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan – een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Wil je weten of het oude gewestplan nog op je perceel van toepassing is, dan wel of het intussen werd vervangen door een nieuwer plan (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)), neem dan contact op het de dienst Omgeving. Zij hebben een overzicht van alle plannen die op een bepaald perceel gelden.

De oude gewestplannen raadplegen kan op de website van GeoPunt.
Bovenaan op die website kan je het adres ingeven, aan de linkerkant van het scherm kan je 'gewestplan' aanklikken.

Ter info: In Laarne is het Gewestplan GENTSE EN KANAALZONE (K.B. 14/09/1977) van toepassing.