Gemeenteraad van 23 december 2021 (onder de vorm van een digitale raad + audiovisuele livestreaming)