Gemeentelijke groendienst Laarne

Zij zetten zich achter de schermen voortdurend in om onze straten proper te houden: ze pikken geruisloos en zonder morren zwerfvuil op. Ook dit verdient onze aandacht!