Gemeente Laarne lanceert sterrenregister

Om de ouders van sterrenkindjes een hart onder de riem te steken, besliste het lokaal bestuur Laarne om een sterrenregister op te richten. Alle sterrenkindjes van ouders uit Laarne kunnen symbolisch geregistreerd worden in dit sterrenregister.

Het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of bij de geboorte is een ingrijpende en emotionele ervaring, ongeacht de duur van de zwangerschap. Vanaf 1 maart 2024 is het mogelijk om een stilgeboren kindje te registreren in ons sterrenregister.

Aangezien deze symbolische registratie geen juridische waarde heeft, kiezen we ervoor om geen voorwaarden te stellen aan de registratie in het sterrenregister. Registratie is dus mogelijk:

  • onafhankelijk van de zwangerschapsduur
  • zonder beperking in tijd, hoe lang het ook geleden is

waarbij

  • ouders vrij de naam mogen kiezen, zonder beperking
  • ouders geen "bewijs" moeten voorleggen om hun kindje te registreren

De ouders die een aangifte doen en in Laarne gedomicilieerd zijn, kunnen er voor kiezen om uitgenodigd te worden bij de aanplant van het geboortebos.
Van zodra we op onze begraafplaatsen te Laarne en Kalken onze sterretjesweide en sterretjesboom hebben gerealiseerd, zullen ouders ook de kans krijgen om een sterretje op de begraafplaats aan te brengen.
De gemeente Laarne zal ook nog een inspiratiesessie organiseren rond herdenken en begraven van sterrenkindjes.
Door in dialoog te gaan met ouders, deskundigen en andere lokale besturen willen we onze huidige werkwijze rond het begraven en herdenken van (sterren)kindjes evalueren. We bekijken ook hoe dit in de toekomst eventueel anders kan.

Wie een stilgeboren kindje wenst te registreren in het sterrenregister, kan dit via het online registratieformulier of op afspraak bij de dienst burgerzaken.

Gepubliceerd opdonderdag 29 feb 2024 om 07:00