Geen gemeentelijke paaskampen, wel kwalitatieve noodopvang

Het is voor onze IBO’s, jeugd- en sportdienst niet haalbaar om kampen te organiseren volgens de huidige regels. Deze paasvakantie zijn er dus geen gemeentelijke speelplein- en sportkampen. We voorzien wel gratis kwalitatieve noodopvang per school.

Geen gemeentelijke paaskampen of opvanginitiatieven

Het aantal coronabesmettingen blijft fors stijgen. Daarom maakte het Overlegcomité de regels voor de organisatie van kampen onlangs strenger:

 • Enkel in bubbels van max. 10 kinderen (i.p.v. 25)
 • Bubbels moeten tijdens het hele kampverloop strikt van elkaar gescheiden blijven
 • Kinderen ouder dan 13 jaar moeten verplicht buiten spelen
 • Sterke aanbeveling om slechts één vrijetijdsactiviteit per week te kiezen

In de paasvakantie hadden we voor alle gemeentelijke kampen en opvanginitiatieven samen 250 inschrijvingen.  Die zouden moeten worden opgesplitst in 25 bubbels met een eigen locatie.

Daarom is het voor onze IBO’s, jeugd- en sportdienst helaas niet mogelijk om de paaskampen te organiseren volgens de nieuwe regels en alles veilig te laten verlopen. We hebben hiervoor jammer genoeg onvoldoende locaties en begeleiders.

Daarom zullen er deze paasvakantie dus geen gemeentelijke opvanginitiatieven of kampen zijn, hoezeer we er ook naar uitkeken.

Wel kwalitatieve noodopvang op de scholen voor bepaalde doelgroepen

We organiseren tijdens de paasvakantie (van 6 tot 9 april en van 12 tot 16 april) noodopvang per school, maar doen in de eerste plaats een warme oproep aan iedereen om zelf voor opvang te zorgen. Inschrijven kan hier vanaf maandag 29 maart om  11.00 uur tot en met woensdag 31 maart om 18.00 uur. De exacte opvanglocatie volgt na inschrijving.

Onze noodopvang is er enkel voor kinderen uit kleuter- en lager onderwijs van:

 • inwoners met essentiële beroepen en zorgpersoneel (artsen, verpleegkundigen, zorgverstrekkers, hulpdiensten, ...);
 • kwetsbare gezinnen;
 • ouders die geen enkel ander alternatief hebben.

OPGELET:

 • Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen zo veel mogelijk thuis zelf opvangen.
 • Een attest of verklaring van de werkgever is vereist!
 • Wij volgen strikt de hygiënemaatregelen. Doen jullie dat ook?

Kampen van clubs en verenigingen

Onze beslissing om geen paaskampen te organiseren, heeft enkel gevolgen voor de kampen van onze gemeentelijke jeugd- en sportdienst. Clubs en verenigingen in onze gemeente die tijdens de paasvakantie ook kampen aanbieden, beslissen zelf of dit voor hen haalbaar is volgens de nieuwe regels. Zij communiceren hierover zelf met hun deelnemers. Als gemeente vragen we hierbij de draaiboeken of concrete organisatierichtlijnen op zodat we ook als gemeente de veiligheid mee kunnen monitoren.

We roepen alle clubs en verenigingen met paaskampen op om:

 • Zo veel mogelijk activiteiten buiten te organiseren
 • Bij activiteiten binnen zo veel mogelijk te ventileren
 • Bij voorkeur de klas- en schoolbubbels te respecteren
 • Bijzondere aandacht te besteden aan aanwezigheidslijsten per bubbel en het contactlogboek
 • Hun draaiboek (voor een coronaproof organisatie) te bezorgen aan de jeugd- of sportdienst

Met deze oproep tot waakzaamheid en verantwoordelijkheidszin willen we ervoor zorgen dat de verlengde paasvakantie zijn doel niet voorbijschiet.

Gepubliceerd opdonderdag 25 mrt 2021 om 15:52