Financieel directeur

In alle gemeenten en OCMW’s is er één financieel directeur voor de beide organisaties. Mevrouw Carine Raes is de financieel directeur voor het lokaal bestuur Laarne. Zij doet wat voordien de financieel beheerder van de gemeente en de financieel beheerder van het OCMW deden. De financieel directeur wordt aangesteld door de gemeenteraad.

De financieel directeur is de raadgever van het bestuur over zaken met een financiële of budgettaire impact. Zij staat in voor de financiële organisatie van het bestuur, geeft leiding aan de financiële dienst, organiseert de boekhouding en beheert de financiële rekeningen.

Met haar visum bevestigt de financieel directeur dat de voorgenomen bestelaanvragen wettig en regelmatig zijn. Zij ondertekent samen met de algemeen directeur de betalingsopdrachten aan de financiële instellingen.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer. Zij doet de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten, desnoods met een dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder.

De financieel directeur is lid van het managementteam. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van de financiële nota van het meerjarenplan.

De financieel directeur stelt eveneens de jaarrekeningen op.