FERM Laarne

Ferm, voorheen het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV)  is een katholieke Vlaamse vrouwenorganisatie.

n 1970 telde de organisatie 135.397 leden en 1171 afdelingen. Dit leidde in 1971 tot een naamsverandering, waarbij de organisatie werd hernoemd in Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen. ... In 2020 veranderde de KVLV zijn naam in Ferm.

Ledenaantal

80

Doelpubliek

vanaf +/- 50 jaar

Soort activiteiten

Kooklessen, bloemschikken, baklessen, uitstappen, lezingen over gezondheid, fietsen, algemene vergaderingen, ... De activiteiten vinden meestal plaats in de Keistraat.

Bijzonderheden

De midzomernachtfietstocht om de 2 jaar, afwisselend met FERM Kalken

Adres

Bochtenstraat 61/0001 , 9270 Laarne

Secretaris

Van den Neste Annie

Bochtenstraat 61 01 , 9270 Laarne
Tel.
09 366 36 30
annie.van.den.neste@skynet.be