Erfgoedcel Land van Dendermonde

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zet zich in om groot en klein warm te maken voor het verleden en erfgoed in het historische Land van Dendermonde. Dit doet ze door het cultureel (roerend en immaterieel) erfgoed in kaart te brengen en zichtbaar te maken voor het grote publiek. Daarnaast helpt ze erfgoedprofessionals en -vrijwilligers bij het realiseren van hun projecten. De Erfgoedcel Land van Dendermonde behoort tot het samenwerkingsverband Dijk92.