Elektronische vreemdelingenkaart

Maak een afspraak (aanvragen)

Maak een afspraak (afhalen)

Boek deze afspraak enkel als je al in het bezit bent van een verblijfskaart of als je van ons een uitnodiging ontving om een kaart aan te vragen.

Moet je nog een verblijfsprocedure opstarten? Contacteer dan de dienst Burgerzaken op het nummer 09/365.46.00.

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 11 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord m.b.t. de Brexit
 • elektronische N kaart: verblijfskaart in functie van klein grensverkeer m.b.t. de Brexit

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Duurzaam verblijf aanvragen

Indien men onder het statuut van een EU- of F-kaart 5 jaar ononderbroken legaal verblijf heeft in Belgiƫ, dan kan er een procedure duurzaam verblijf opgestart worden. In geval van een F-kaart is men verplicht om de procedure duurzaam verblijf op te starten voor het vervallen van de huidige verblijfskaart.

Kom je hiervoor in aanmerking? Maak dan tijdig een afspraak.

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Kostprijs

Kaarten A, B, H, K, L, I, JPrijsAflevertijdAfleveringsadres

Normaal

24,60 euro2-3 wekendienst burgerzaken (Dorpsstraat 2, Laarne)

Spoed

136,40 euro1 werkdag (mits voor 15u aangevraagd)dienst burgerzaken (Dorpsstraat 2, Laarne)

Extreme Spoed (levering Brussel)

niet mogelijkniet mogelijkniet mogelijk
Kaarten EU, EU+, F, F+, M, NPrijsAflevertijdAfleveringsadres

Normaal

24,10 euro2-3 wekendienst burgerzaken (Dorpsstraat 2, Laarne)

Spoed

136,40 euro1 werkdag (mits voor 15u aangevraagd)dienst burgerzaken (Dorpsstraat 2, Laarne)

Extreme Spoed (levering Brussel)

niet mogelijkniet mogelijkniet mogelijk

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.