Gewestelijke vennootschap Eigen Dak (C.V.)

De CV heeft als hoofdactiviteit het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen in de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen. De opdracht bestaat erin een ruim aanbod van kwalitatieve en betaalbare sociale huurwoningen aan te bieden aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden die moeilijkheden ondervinden op de private huurmarkt.  

Dit gebeurt zowel door het realiseren van nieuwbouwprojecten, renovatie van de oudere woongelegenheden binnen het patrimonium van de CV als door het vervangen van deze woningen door nieuwbouw.

Meer info vindt u op de website : https://www.eigendak.be/