Een stem voor kinderen en jongeren

Het Lokaal Bestuur Laarne wil zijn jonge inwoners zo veel mogelijk betrekken bij het beleid. Dit gebeurt onder meer via een dorpsraad en Labs. Maar ook via andere gerichte initiatieven kunnen kinderen en jongeren hun stem laten horen. 

Ridders van de Ronde Tafel

 

Kinderdorpsraad en Jeugddorpsraad

Tijdens een (jaarlijkse) kinderdorpsraad of jeugddorpsraad ligt de focus op kinderrechten. Een of meerdere kinderrechten, die op dat momenteel actueel zijn, worden gebruikt om in gesprek te gaan. Via de gemeentelijke infokanalen zal een oproep verschijnen om deel te nemen. 

KidsLab en JongerenLab

Een Kidslab of JongerenLab bevraagt jonge inwoners rond een bepaalde beleidsprioriteit. Hier worden de doelgroepen meer interactief bevraagd over hoe zij vanuit hun leefwereld de invulling van een project zien. Voor de deelname aan een Kids- en JongerenLab zal telkens een oproep worden verspreid. 

Jongerenambassadeurs en jongerenreporters

Wat een gemeente voor kinderen en jongeren doet, blijkt niet voldoende naar hen door te stromen. Om het beleid te vertalen naar deze doelgroepen, zullen jongerenambassadeurs en -reporters worden ingezet. Zij zullen fungeren als een soort influencer en op regelmatige basis communiceren over projecten, beslissingen, ..., maar ook bijvoorbeeld tonen hoe een gemeente(bestuur of -dienst) werkt. 

Maak jij graag filmpjes of ben je verzot op sociale media? Voel je journalistieke kriebels? Neem dan zeker contact op met de Dienst Vrije Tijd en Jeugd. Er worden nog opleidingen en workshops voorzien zodat je als een echte professional aan de slag kan gaan. 

Plaatsbezoeken

Het Lokaal Bestuur Laarne zal regelmatig naar de kinderen en jeugd zelf toegaan op locaties waar ze vaak spelen of verzamelen zoals speelpleintjes. 

Vertel het aan Ridder Kasper

Wie een idee, vraag, suggestie, ... over het leven, spelen, wonen, ... in Laarne wil delen, kan steeds Ridder Kasper contacteren. Deze mascotte van een Kindvriendelijk Laarne heeft een eigen instagram- en facebookpagina. Hij is ook te bereiken via mail.