Eén hulpverleningszone, één zonaal publiek toegankelijk reglement…

Hulpverleningszone Zuid-Oost telt 11 gemeenten die elk hun eigen reglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) hanteren op hun eigen grondgebied. Dit is vaak verwarrend voor eigenaars en uitbaters. Bij een controle van de brandveiligheid moet op basis van verschillende regels uiteenlopend advies gegeven worden.

Wat in de ene gemeente kan, is in een naburige gemeente niet toegelaten.

Vanaf 1 januari 2022 komt hier verandering in! Het invoeren van één zonaal reglement levert een gelijke bes cherming voor alle inwoners van de hulpverleningszone en het reglement legt de regels vast waaraan je als exploitant moet voldoen om je zaak brandveilig te maken.