eBox Enterprise

eBox Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

In eBox Enterprise ontvangt u documenten (pdf) en berichten van de instellingen van de sociale zekerheid, maar ook van overheden van alle Belgische niveaus. De lijst van gemeentelijke, regionale en federale instanties die u berichten en documenten sturen via eBox groeit nog steeds aan.

Op bepaalde berichten kunt u meteen antwoorden. Op termijn zult u ook zelf berichten en documenten kunnen versturen naar de eBox van de overheidsdiensten. Zo verloopt uw communicatie met deze instellingen op een handige, snelle en veilige manier.

Sinds kort is het lokaal bestuur Laarne ook gemachtigd om brieven/beslissingen enz. door te sturen naar ondernemingen via de – digitale - weg van de eBox Enterprise.

Meer informatie over de eBox Enterprise kan je vinden op deze website.

Wat is in elk geval belangrijk ?

  • Op basis van het bestuursdecreet (artikel II.23/1 §2) is het zo dat de uitwisseling van berichten via de eBox automatisch voldoet aan een eventueel vereiste van verzending via aangetekende post. Met andere woorden : een berichtgeving via de eBox wordt altijd gelijkgesteld met een per post aangetekende zending! Mogelijks krijgt u berichten te zien die facultatief de vermelding krijgen “ aangetekende zending “. Dit is evenwel juridisch gezien niet noodzakelijk. Elk bericht in de eBox wordt gelijkgesteld aan een aangetekende zending.
  • Vanaf 2025 moeten alle Belgische ondernemingen hun eBox Enterprise gebruiken. Dat is althans het voorstel van de federale regering, die daartoe een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd.