Duurzaamheidsraad

De Duurzaamheidsraad is het advies- en inspraakorgaan betreffende het beleid rond milieu, klimaat, land- en tuinbouw, industrie, lokale economie, ecologische en economische duurzaamheid en duurzaamheid dat het lokaal bestuur Laarne uitvoert voor de gemeente met het oog op het realiseren van de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), de doelstellingen binnen het burgemeesterconvenant en Klimaatgezond Laarne.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling

  • Martine De Cock

    Functies

    Penningmeester
  • Lieve Van Bockstael

    Functies

    Voorzitter