Dringende steun

Bevind je je in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand, ...  dan kan je dringende steun krijgen.

Je kan enkel dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer je geen geld meer hebt om eten te kopen.

Dringende steun is beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • je hebt de steun hoogdringend nodig
  • jouw financiële middelen zijn uitgeput

Procedure

Je vraagt de dringende steun aan via:

  • je begeleidende maatschappelijk werker
  • tijdens de permanentie van de sociale dienst indien het je eerste contact is met OCMW Laarne of als je langer dan 1 jaar geen contact had met je begeleidende maatschappelijk werker

Het OCMW onderzoekt je sociale en financiële situatie om te bepalen of je dringende steun kan krijgen.

Wat meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort zoals  rekeninguittreksels, facturen

Kostprijs

Na een financieel en sociaal onderzoek zal een bedrag bepaald worden.