Doorgangswoning of noodwoning

Inwoners van Laarne die acuut (plots) dakloos zijn geworden, zonder acute medische problemen en niet onder invloed van drugs, medicatie of alcohol zijn, kunnen tijdelijk een doorgangswoning ter beschikking krijgen van het OCMW.


De dakloosheid kan ontstaan zijn ten gevolge van:

  • familiale conflicten
  • een ramp zoals een brand of overstroming,
  • ...

Voorwaarden

Voor toegang tot een doorgangswoning wordt gegeven, zal eerst gekeken worden of er beroep kan worden gedaan op het eigen netwerk van de persoon, daarna op het externe opvangnetwerk
(opvang CAW).

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing. Tijdens het verblijf moet men meewerken met de sociale dienst en meezoeken naar een duurzame woonoplossing.

Procedure

De aanvraag kan enkel verlopen via de sociale dienst van het OCMW.

Wat meebrengen

Afhankelijk van de reden van de noodsituatie: bewijs van de reden.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie van de aanvrager.