Dijk92

De gemeente Laarne maakt deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dijk92 waarbij ook Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele zijn aangesloten. De samenwerking zet in op de pijlers cultuur (programmatie cultuur- en gemeenschapscentra), bibliotheken en erfgoed (Erfgoedcel Land van Dendermonde). Daarnaast zet Dijk92 in op kruisbestuiving met andere beleidsdomeinen en neemt het een regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

In het kader van het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid werd Cultuurdijk vanaf 1 juli 2019 omgevormd tot de nieuwe Projectvereniging Dijk92 waarin naast erfgoed, cultuuraanbod- en communicatie ook de bibliotheken van De Leesdijk verenigd zullen zijn.

  • Maatschappelijke zetel Projectvereniging Dijk 92 : Nijverheidsstraat 3, 9200   Dendermonde

Onze vertegenwoordigers:

  • Schepen Jasmien Jaques en plaatsvervanger Gertjan De Wilde.