Cursus bewegingsanimator

Gezien het belang van kwalitatief lesgeven (in clubverband of tijdens sportkampen), organiseert de Sportdienst een cursus bewegingsanimator. Ook wie geen diploma heeft, is welkom. Deze cursus biedt een meerwaarde voor iedereen! Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. Wie wil deelnemen, neemt best zo snel mogelijk contact op met de Sportdienst (bij voorkeur via mail met daarin al jouw contactgegevens). 

Voor individuele deelnemers

Word je minstens 17 jaar in 2020 en ben je actief met jonge sporters in een sportclub of tijdens sportkampen? En wil je dit nog beter en kwaliteitsvoller doen? Grijp dan deze unieke kans! Tijdens een actieve opleiding mag je je verdiepen in creatieve begeleidershoudingen en de kunst om deelnemers op een doordachte manier te motiveren om nog meer te sporten en bewegen.

  • Je kan er voor kiezen om enkel het algemeen gedeelte te volgen in Laarne. Als je de lessen volgt en slaagt voor het examen kan je namelijk later instromen in het sportspecifiek deel van een cursus uit het aanbod (voetbal, dans, gevechtssport, basketbal, volleybal, ropeskipping…) van de Vlaamse Trainersschool. Deze module neemt vier halve zaterdagen in oktober in beslag. 
  • Je kan er ook voor kiezen om meteen het attest van bewegingsanimator te behalen. Ook dat deel van de cursus kan je in Laarne volgen. Deze module gaat door op 4 aaneengesloten dagen tijdens de herfstvakantie, telkens van 9 tot 18 uur.

Voor sportclubbestuurders

Meer trainers en sportieve begeleiders degelijk opleiden, het kan! De Vlaamse Trainersschool biedt voor sportieve begeleiders en trainers wel 3 opleidingen aan in Laarne. 

  1. Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator, de ideale opstap naar een sporttak specifieke opleidingen. Een ideale boost voor jouw lokale sportclub.
  2. Het behalen van het attest van Bewegingsanimator. Een ideaal attest voor je jonge vrijwilligers.
  3. Het verkrijgen van een aanzienlijke vrijstelling binnen de opleiding Multimove.

Deelnemen aan de cursus is voor iedereen een win-win: de club, de trainer of begeleider en de sporters. Stimuleer dus (toekomstige) sportbegeleiders om deel te nemen aan dit uniek opleidingsaanbod. Het algemeen gedeelte (module 1) wordt aangeboden op 4 halve zaterdagen in oktober. Het specifiek gedeelte wordt tijdens de herfstvakantie aangeboden gedurende 4 aaneengesloten dagen, telkens van 9 tot 18 uur. Deze cursus biedt ook mogelijkheden voor personen waarvan het Nederlands niet hun moedertaal is. De docenten hebben voldoende ervaring om hen met succes te ondersteunen naar het behalen van hun attest.

Meer info

Laat deze unieke kans niet schieten. Neem zo snel mogelijk contact op met piet.vandersypt@isbvzw.be als je nog meer info wil. 

Kostprijs

Wie is aangesloten bij een sportclub, kan bij het bestuur terecht voor informatie over de terugbetaling van de cursus. 

Voor wie niet is aangesloten bij een sportclub, bekijkt de Sportdienst momenteel de mogelijkheden. Meer informatie volgt nog.