COVID-19 - Overzicht beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Op 23 september paste de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aan. Deze zijn vanaf 1 oktober van kracht.
Deze 6 gouden regels staan centraal:
 
  • Respecteer de hygiëneregels. Was regelmatig je handen.
  • Oefen activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uit.
  • Heb aandacht voor kwetsbare personen.
  • Hou afstand (1,5m)
  • Beperk nauwe contacten.
  • Respecteer de regels inzake bijeenkomsten respecteren.

 

Sociale contacten: Je mag iedereen zien die je wil zien, op voorwaarde dat je altijd afstand houdt en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker draagt. Je mag wel niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen).

Nauwe contacten: Nauw contact met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Advies experts: met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand.

Evenementen:

- niet door professionelen georganiseerd: hier mogen nooit meer dan 10 personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen).

- wel door professionelen georganiseerd: hier gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden. Dansen is in dit stadium
nog steeds niet toegestaan.

- met publiek: hier blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. Deze regels worden nog herwerkt.


Mondmasker: het dragen van het mondmasker blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar omdat het nutteloos is om het overal en altijd te verplichten, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de
lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen en ongeacht het aantal mensen.

Voor winkelen geldt geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd.
Telewerken wordt nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

De quarantaineperiode wordt teruggeschroefd van 14 naar 7 dagen. 

Er komt een barometersysteem op nationaal, regionaal en lokaal niveau zodat er snel beslissingen kunnen worden genomen als de situatie verbetert of verslechtert. Dit moet ook meer perspectief bieden op termijn. De barometer is wel nog niet af.

Gepubliceerd opdonderdag 24 sep 2020 om 11:44