COVID-19

update januari 2023

Wat zijn de huidige maatregelen?

Alle info over de huidige stand van zaken en de geldende maatregelen lees je hier

Werken op afspraak

De gemeentelijke diensten en de lokale politie werken op afspraak, ook ná corona.


Bescherm uzelf - Bescherm uw naasten - Laat je vaccineren - Volg steeds de basisregels - Samen kunnen we dit aan!

Meer info: