Conformiteitsattest

Maak een afspraak

Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) voldoet aan de elementaire vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en stabiliteit zoals vooropgesteld in de Vlaamse Codex Wonen. Wil je als eigenaar dus een signaal geven dat je verhuurwoning (zelfstandige als niet-zelfstandige) voldoet aan de kwaliteitsnormen dan kan je een conformiteitsattest aanvragen. Net als een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder en verhuurder.

Opgelet

Tot 31.12.2023: bij huurwoningen (zelfstandige en niet-zelfstandige) van voor 1946 met een nieuwe verhuisbeweging (niet bewoond door een (mede-) eigenaar van het pand) is het verplicht een conformiteitsattest te hebben zoniet kan een boete volgen.

Vanaf 01.01.2024: bij huurwoningen (zelfstandige en niet-zelfstandige) van voor 1962 met een nieuwe verhuisbeweging (niet bewoond door een (mede-) eigenaar van het pand) is het verplicht een conformiteitsattest te hebben zoniet kan een boete volgen.

Voor deze verplichting en boete keurde het lokaal bestuur een verordening goed in de gemeenteraad in zitting van 31.03.2022.

Voorwaarden

Conformiteitsattest is vrijblijvend

Tot 31.12.2023

Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) welke je voor verhuur op de markt brengt of reeds is verhuurd (dus niet bewoond door een (mede-) eigenaar) – oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt na 1946.Na 01.01.2024

Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) welke je voor verhuur op de markt brengt of reeds is verhuurd (dus niet bewoond door een (mede-) eigenaar) – oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt na 1962.


Je richt een schriftelijke vraag via het aanvraagformulier tot het lokaal bestuur Laarne. Je aanvraag staaf je o.a. EPC, relevante keuringsattesten, huurcontract, plaatsbeschrijving,… Je brengt de (indien van toepassing) huurder(s) op de hoogte van het geplande plaatsbezoek door de woningcontroleurs van SOLVA en woont eventueel zelf ook de controle bij (in onderling overleg met de huurder).

Conformiteitsattest is verplicht

Tot 31.12.2023

Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) waarvan het oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt voor 1946. De woning kent sinds 01.06.2019 een nieuwe huurder. Het pand wordt niet bewoond door een (mede-) eigenaar.

Vanaf 01.01.2024

Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) waarvan het oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt tussen 1946 en 1962. De woning kent sinds 01.01.2024 een nieuwe huurder. Het pand wordt niet bewoond door een (mede-) eigenaar.

De verplichting voor het hebben van een conformiteitsattest voor woning met een bouwjaar voor 1946 zoals hierboven vermeld blijft uiteraard ook van toepassing vanaf 2024.

Je richt een schriftelijke vraag via het aanvraagformulier tot het lokaal bestuur Laarne. Je aanvraag staaf je o.a. EPC, relevante keuringsattesten, huurcontract, plaatsbeschrijving,… Je brengt de (indien van toepassing) huurder(s) op de hoogte van het geplande plaatsbezoek door de woningcontroleurs van SOLVA en woont eventueel zelf ook de controle bij (in onderling overleg met de huurder).

Procedure

  • Aanvraag van een conformiteitsattest gebeurt via het aanvraagformulier bij het lokaal bestuur Laarne.
  • Uw aanvraag wordt door de diensten geregistreerd in VLOK (Vlaams Loket Woningkwaliteit).
  • U en de eventuele huurder(s) worden gecontacteerd door de collega’s van SOLVA welke met u een plaatsbezoek (datum en dagdeel) afspreken.
  • Op afgesproken datum plaatsbezoek bent u /de huurder(s) thuis en laten de woningcontroleur binnen – de huurder(s) of u (indien het pand niet is bewoond of u kreeg volmacht) ondertekenen een toestemmingsformulier tot het mogen betreden van de woning. Er volgt een rondgang van de woning en een technisch verslag wordt opgemaakt. Tijdens het plaatsbezoek worden foto’s gemaakt dit ter staving van de gebreken of van het orde zijn van zaken.
  • De woningcontroleur van SOLVA verwerkt het verslag binnen VLOK en brengt het lokaal bestuur op de hoogte van de bevindingen en het technisch verslag.

Kostprijs

Het aanvragen van een conformiteitsattest (verplicht of vrijblijvend) kost 90 euro.

Het aanvragen van een conformiteitsattest voor opheffing van een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning na Besluit van de Burgemeester kost steeds 90 euro.