Conformiteitsattest

Maak een afspraak

Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) voldoet aan de elementaire vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en stabiliteit zoals vooropgesteld in de Vlaamse Codex Wonen. Wil je als eigenaar dus een spontaan een signaal geven dat je verhuurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen dan kan je een conformiteitsattest aanvragen. Net als een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder en verhuurder.

Omdat de praktijk ons leert dat voornamelijk oudere woningen niet altijd aan de elementaire vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en stabiliteit voldoen werd in Laarne het verplicht conformiteitsattest ingevoerd. Deze verplichting geldt ook in Wetteren en Wichelen en nog vele andere steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen.

We lichten hieronder kort toe in welke gevallen het verplicht is om over een conformiteitsattest te beschikken :

  • Voor de groep woningen met een bouwjaar ouder dan 1946 (*) waarbij er een nieuwe verhuring/verhuisbeweging (andere bewoner(s) dan eigenaar(s) of mede-eigenaar(s)) plaatsvond na 01.06.2019.
  • Voor de groep woningen met een bouwjaar dat ligt tussen 1946 en 1962 (*) waarbij er een nieuwe verhuring/verhuisbeweging (andere bewoner(s) dan eigenaar(s) of mede-eigenaar(s)) plaatsvond na 01.01.2024

Het niet hebben van en conformiteitsattest in die gevallen waar het verplicht is kan beboet worden met een Gemeentelijk Administratieve Sanctie.

Voor woningen met een bouwjaar na 1962 of woningen bewoond door eigenaar(s) of mede-eigenaar(s) los van het bouwjaar is het hebben van een conformiteitsattest niet verplicht.

(*) voor het bouwjaar van een woning moeten wij ons baseren op de gegevens en leggers ons ter beschikking gesteld door het kadaster. Woningen kunnen verbouwd en uitgebreid zijn na 1946 of 1962 maar zolang het niet gaat over een volledige sloop en herbouw blijft het aanvangsbouwjaar in het kadaster ongewijzigd.
Zo kan het dus zijn dat een woning uit 1950 die volledig werd verbouwd in 2020 toch over een conformiteitsattest dient te beschikken.

Procedure

  • Aanvraag van een conformiteitsattest gebeurt via een aanvraagformulier
  • De aanvraag wordt door onze diensten geregistreerd in VLOK (Vlaams Loket Woningkwaliteit).
  • U en de eventuele huurder(s) worden gecontacteerd door de collega’s van DDS-streekregisseurs voor het afspreken van een plaatsbezoek (datum en dagdeel).
  • Op de afgesproken datum van het plaatsbezoek bent u /de huurder(s) thuis en laten de woningcontroleur binnen – de huurder(s) of u (indien het pand niet is bewoond of u kreeg volmacht) ondertekenen een toestemmingsformulier tot het mogen betreden van de woning. Er volgt een rondgang van de woning en een technisch verslag wordt opgemaakt. Tijdens het plaatsbezoek worden foto’s gemaakt dit ter staving van de gebreken maar ook van zaken die in orde zijn.
  • De woningcontroleur van DDS-streekregisseurs verwerkt het verslag binnen VLOK en brengt het lokaal bestuur op de hoogte van de bevindingen en het technisch verslag.

Afhankelijk van de gebreken vermeld op het technisch verslag kan een conformiteitsattest worden uitgereikt voor 3 of 10 jaar of worden geweigerd.

Kostprijs

Het uitvoeren van een onderzoek in functie van het bekomen van een conformiteitsattest kost 90 euro.