Conformiteitsattest

Maak een afspraak

Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) voldoet aan de elementaire vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en stabiliteit zoals vooropgesteld in het Optimalisatiedecreet. Wil je als eigenaar dus een signaal geven dat je verhuurwoning (zelfstandige als niet-zelfstandige) voldoet aan de kwaliteitsnormen dan kan je een conformiteitsattest aanvragen.
Net als een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder en verhuurder.

Opgelet :
Tot 31.12.2023 : bij huurwoningen (zelfstandige en niet-zelfstandige) van voor 1946 met een nieuwe verhuisbeweging (niet bewoond door een (mede-)eigenaar van het pand) is het verplicht een conformiteitsattest te hebben zoniet kan een heffing volgen.
Vanaf 01.01.2024 : bij huurwoningen (zelfstandige en niet-zelfstandige) van voor 1962 met een nieuwe verhuisbeweging (niet bewoond door een (mede-)eigenaar van het pand) is het verplicht een conformiteitsattest te hebben zoniet kan een heffing volgen.

Voor deze verplichting en heffing keurde het lokaal bestuur een verordening en belastingreglement goed in de gemeenteraad in zitting van 17.12.2020

Voorwaarden

Conformiteitsattest is vrijblijvend

Tot 31.12.2023
Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) welke je voor verhuur op de markt brengt of reeds is verhuurd (dus niet bewoond door een (mede-) eigenaar) – oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt na 1946.

Na 01.01.2024
Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) welke je voor verhuur op de markt brengt of reeds is verhuurd (dus niet bewoond door een (mede-) eigenaar) – oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt na 1962.

Je richt een schriftelijke vraag via het aanvraagformulier tot het lokaal bestuur Laarne. Je aanvraag staaf je met o.a. EPC, relevante keuringsattesten, huurcontract, plaatsbeschrijving,…
Je brengt de (indien van toepassing) huurder(s) op de hoogte van het geplande plaatsbezoek door de woningcontroleurs van Goed Wonen en woont eventueel zelf ook de controle bij (in onderling overleg met de huurder af te spreken conform de gelden coronamaatregelen)

Conformiteitsattest is verplicht

Tot 31.12.2023
Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) waarvan het oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt voor 1946. De woning kent sinds augustus 2018 een nieuwe huurder. Het pand wordt niet bewoond door een (mede-)eigenaar.

Vanaf 01.01.2024
Je bent eigenaar van een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) waarvan het oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt voor 1946. De woning kent sinds augustus 2018 een nieuwe huurder. Het pand wordt niet bewoond door een (mede-)eigenaar.

Je richt een schriftelijke vraag via het aanvraagformulier tot het lokaal bestuur Laarne. Je aanvraag staaf je o.a. EPC, relevante keuringsattesten, huurcontract, plaatsbeschrijving,…
Je brengt de (indien van toepassing) huurder(s) op de hoogte van het geplande plaatsbezoek door de woningcontroleurs van Goed Wonen en woont eventueel zelf ook de controle bij (in onderling overleg met de huurder af te spreken conform de gelden coronamaatregelen)

Procedure

  • Aanvraag van en conformiteitsattest gebeurt via het aanvraagformulier bij het lokaal bestuur Laarne
  • Uw aanvraag wordt door de diensten geregistreerd in VLOK (Vlaams Loket Woningkwaliteit).
  • U en de eventuele huurder(s) worden gecontacteerd door de collega’s van Goed Wonen welke met u een plaatsbezoek (datum en dagdeel) afspreken.
  • Op afgesproken datum plaatsbezoek bent u /de huurder(s) thuis en laten de woningcontroleur binnen – de huurder(s) of u (indien het pand niet is bewoond of u kreeg volmacht) ondertekent een toestemmingsformulier tot het mogen betreden van de woning. Er volgt een rondgang van de woning en een technisch verslag wordt opgemaakt.
  • De woningcontroleur van Goed Wonen verwerkt het verslag binnen VLOK en brengt het lokaal bestuur op de hoogte van de bevindingen en het technisch verslag.
  • Binnen de 60 dagen – na datum registratie en ontvankelijke verklaren van uw aanvraag – ontvangt u een melding van het al dan niet kunnen ontvangen van het conformiteitsattest.

Kostprijs


Voor aanvragen vanaf 01 januari 2021 wordt een kostprijs van 90 euro aangerekend afhankelijk van het al dan niet verplicht zijn van het hebben van een conformiteitsattest.

Het aanvragen van een conformiteitsattest voor opheffing van een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning na Besluit van de Burgemeester kost steeds 90 euro.