Conformiteitsattest

Maak een afspraak

Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een woning voldoet aan de elementaire vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en stabiliteit zoals vooropgesteld in de Vlaamse Wooncode. Wil je als eigenaar dus een signaal geven dat je verhuurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen dan kan je een conformiteitsattest aanvragen.
Net als een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder en verhuurder.

Opgelet : bij huurwoningen van voor 1946 met een nieuwe verhuisbeweging is het verplicht een conformiteitsattest te hebben zoniet kan een heffing volgen hiervoor stemde het lokaal bestuur een verordening en belastingreglement.

Voorwaarden

Conformiteitsattest is vrijblijvend :


Je bent eigenaar van een woning welke je voor verhuur op de markt brengt of reeds is verhuurd – oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt na 1946.


Je richt een schriftelijke vraag via het aanvraagformulier tot het lokaal bestuur Laarne. Je aanvraag staaf je o.a. EPC, relevante keuringsattesten, huurcontract, plaatsbeschrijving,…
Je brengt de (indien van toepassing) huurder(s) op de hoogte van het geplande plaatsbezoek door de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen en woont eventueel zelf ook de controle bij (in onderling overleg met de huurder)

Conformiteitsattest is verplicht :


Je bent eigenaar van een woning welke waarvan het oorspronkelijk bouwjaar van de woning ligt voor 1946. De woning kent sinds augustus 2018 een nieuwe huurder.
Je richt een schriftelijke vraag via het aanvraagformulier tot het lokaal bestuur Laarne. Je aanvraag staaf je o.a. EPC, relevante keuringsattesten, huurcontract, plaatsbeschrijving,…
Je brengt de (indien van toepassing) huurder(s) op de hoogte van het geplande plaatsbezoek door de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen en woont eventueel zelf ook de controle bij (in onderling overleg met de huurder)

Procedure

  • Aanvraag van en conformiteitsattest gebeurt via dit aanvraagformulier bij het lokaal bestuur Laarne
  • Uw aanvraag wordt door de diensten geregistreerd in VLOk (Vlaams Loket Woningkwaliteit).
  • U en de eventuele huurder(s) worden gecontacteerd door de collega’s van Goed Wonen welke met u een plaatsbezoek (datum en dagdeel) afspreken.
  • Op afgesproken datum plaatsbezoek bent u /de huurder(s) thuis en laten de woningcontroleur binnen – u ondertekent een toestemmingsformulier tot het mogen betreden van de woning. Er volgt een rondgang van de woning en een technisch verslag wordt opgemaakt.
  • De woningcontroluer van Goed Wonen verwerkt het verslag binnen VLOK en brengt het lokaal bestuur op de hoogte van de bevindingen en het technisch verslag.
  • Binnen de 60 dagen – na datum registratie van uw aanvraag – ontvangt u een melding van het al dan niet kunnen ontvangen van het conformiteitsattest.

Bedrag

Tot eind 2020 wordt het conformiteitsattest gratis afgeleverd - ongeacht de ouderdom van de woning.

Voor aanvragen vanaf 01 januari 2021 wordt een kostprijs van 31 euro aangerekend – ongeacht de ouderdom van de woning voor het afleveren van een conformiteitsattest.

Het aanvragen van een conformiteitsattest voor opheffing van een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning na Besluit van de Burgemeester kost steeds 62,50 euro.