College van burgemeester en schepenen

Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2019 kozen de gemeenteraadsleden het college van burgemeester en schepenen (afgekort als ‘het college’). Het college is meteen ook het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijkse bestuur.

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van de raadsbeslissingen. Daarnaast zijn er specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het gemeentelijk budget.

Het college komt wekelijks samen op donderdag. Deze vergadering is niet openbaar.

Het college kan enkel samen (collegiaal) beslissen. Om praktische redenen is elk van de leden van het college van burgemeester en schepenen belast met specifieke bevoegdheden.

Het college bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

Samenstelling

 • Ignace De Baerdemaeker Open Vld

  Contact
  Dorpsstraat 2 , 9270 Laarne
  Tel.
  09/365.46.21
  Privé tel.
  09/230.16.71
  GSM
  0475/59.16.70
  burgemeester@laarne.be

  Functies

  Burgemeester

  Algemeen beleid, politie & veiligheid, burgerlijke stand, personeel en wegenisprojecten.

  Voorzitter van het college van burgemeester en schepenen
 • Andy De Cock Open Vld

  Contact
  Bieststraat 59 , 9270 Laarne
  GSM
  0486/36.71.47
  andy.decock@laarne.be

  Functies

  1ste schepen

  Jeugd, onderwijs, patrimonium, communicatie & informatie, burgerparticipatie en deeleconomie

 • Igor Rogiers Open Vld

  Contact
  Kalkendorp 17 A , 9270 Laarne
  Tel.
  09/328.38.75
  igor@advocaatrogiers.be

  Functies

  2de schepen

  Begroting & financiën, stedenbouw & omgevingsvergunningen, juridische zaken en toerisme.

 • Filip De Landtsheer Open Vld

  Contact
  Schriekstraat 72 B , 9270 Laarne
  GSM
  0473/36.04.59
  karweidienstdelandtsheerfilip@hotmail.com

  Functies

  3de schepen

  Feestelijkheden, kermissen & jaarmarkten, land-en tuinbouw, begraafplaatsen, wegen-en groendienst en lokale economie.

 • Frank Janssens N-VA

  Contact
  Provinciebaan 141 A , 9270 Laarne
  GSM
  0474/18.89.50
  frank.janssensf@telenet.be

  Functies

  4de schepen

  Cultuur & erfgoed, mobiliteit & verkeersveiligheid, sport & recreatie, dierenwelzijn, wekelijkse markt, milieu & duurzaamheid.

 • Hilde Nobels N-VA

  Contact
  Steentjestraat 84 , 9270 Laarne
  GSM
  0478/88.12.75
  hilde.nobels@hotmail.com

  Functies

  5de schepen

  Sociale zaken en zorg (ouderenzorg, gezondheid, WZC, gezin, mindermobielenvervoer, wonen, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking).