College van burgemeester en schepenen

Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2019 kozen de gemeenteraadsleden het college van burgemeester en schepenen (afgekort als ‘het college’). Het college is meteen ook het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijkse bestuur.

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van de raadsbeslissingen. Daarnaast zijn er specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het gemeentelijk budget.

Het college komt wekelijks samen op donderdag. Deze vergadering is niet openbaar.

Het college kan enkel samen (collegiaal) beslissen. Om praktische redenen is elk van de leden van het college van burgemeester en schepenen belast met specifieke bevoegdheden.

Het college bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

Samenstelling

 • Andy De Cock Open Vld

  Contact
  Dorpsstraat 2 , 9270 Laarne
  Tel.
  09/365.46.00
  GSM
  0486/36.71.47
  burgemeester@laarne.be

  Functies

  Burgemeester

  Algemeen beleid, politie & veiligheid, burgerlijke stand, jeugd, patrimonium, communicatie & ICT.

  Voorzitter van het college van burgemeester en schepenen
 • Igor Rogiers Open Vld

  Contact
  Kalkendorp 17 A , 9270 Laarne
  Tel.
  09/328.38.75
  igor@advocaatrogiers.be

  Functies

  1ste schepen

  Begroting & financiën, ruimtelijke ordening, stedenbouw & omgevingsvergunning, juridische zaken, economie & middenstand.

  Zitdag iedere dinsdag tussen 17.00 en 19.00 uur op afspraak via de dienst Omgeving.

 • Filip De Landtsheer Open Vld

  Contact
  Schriekstraat 72 B , 9270 Laarne
  GSM
  0473/36.04.59
  filip@delandtsheerfilip.be

  Functies

  2de schepen

  Openbare werken, wegenisprojecten, groendienst, land- en tuinbouw, feestelijkheden, kermissen & jaarmarkten.

 • Roos Locquet Open VLD

  Contact
  Vaartstraat 26/A000 , 9270 Laarne
  GSM
  0478/20.60.29
  locquet@hotmail.com

  Functies

  3de schepen

  Onderwijs, toerisme, personeel, burgerparticipatie, begraafplaatsen.

 • Jasmien Jaques N-VA

  Contact
  Kapellestraat 79 , 9270 Laarne
  Tel.
  09/368.06.41
  GSM
  0479/28.51.79
  jasmien.jaques@laarne.be

  Functies

  4de schepen

  Cultuur & erfgoed, mobiliteit & verkeersveiligheid, sport & recreatie, dierenwelzijn, wekelijkse markt, milieu & duurzaamheid.

 • Hilde Nobels N-VA

  Contact
  Steentjestraat 84 , 9270 Laarne
  GSM
  0478/88.12.75
  hilde.nobels@hotmail.com

  Functies

  5de schepen

  Schepen van sociale zaken en zorg, wonen, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking.
  Voorzitter BCSD - Bestuurder Zorgband Leie & Schelde