Buitenlands Europees rijbewijs registreren of omwisselen

Maak een afspraak

Wie een Europees rijbewijs heeft (afgeleverd door een land van de Europese Economische Ruimte) en zich in België vestigt, kan dit rijbewijs laten registreren. In sommige gevallen kan u het ook omwisselen naar een Belgisch nationaal rijbewijs. 

Voorwaarden

 • Het buitenlandse rijbewijs is geldig.
 • Het buitenlandse rijbewijs is afgeleverd voordat u zich heeft ingeschreven in België
 • Het buitenlandse rijbewijs is erkend voor omwisseling. Bekijk hier de lijst van erkende landen voor omwisseling
 • U bent ten minste 185 dagen (oftewel 6 maanden) ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente.
  Na deze periode moet u in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs om een voertuig te mogen besturen. Tijdens die eerste 185 dagen mag u met een voertuig op de openbare weg in België rijden met een buitenlands rijbewijs, als dat afgeleverd werd door een land dat op de lijst van erkende landen voorkomt. Vraag dus op tijd uw omwisseling aan. 

Elk dossier is verschillend en de materie is complex. Daarom krijgt u van ons een advies op maat.

Procedure

Met een geldig Europees rijbewijs, afgeleverd door de landen van de Europese Economische Ruimte, mag u in heel Europa rijden.U kan uw Europees rijbewijs gratis laten registreren bij uw inschrijving in een Belgische gemeente. Een Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs kan pas nadat u minstens 185 dagen (oftewel 6 maanden) ingeschreven bent in een Belgische gemeente.

Europees rijbewijs registeren

Registratie van een Europees nationaal rijbewijs is niet verplicht bij inschrijving in een Belgische gemeente, maar het wordt wel ten stelligste aangeraden. Het bespaart u wel heel wat administratie als u uw rijbewijs verliest of als het gestolen wordt en laat u toe sneller een duplicaat te krijgen. 

Hoe registreren?

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken voor de registratie.

Europees rijbewijs omwisselen

Uw Europees rijbewijs omwisselen is pas mogelijk wanneer u ten minste 185 dagen bent ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente. Zolang de geldigheidsduur van uw rijbewijs niet dreigt te verlopen, is omwisselen niet mogelijk. In een van volgende situaties kan u uw Europees rijbewijs omwisselen:

 • Tussen 3 maanden voor de vervaldatum en de vervaldatum van uw rijbewijs
 • Als een van de categorieën dreigt te vervallen (vernieuwing medisch attest of vakbekwaamheid)
 • Als u in België een bijkomende categorie hebt behaald
 • Als uw Europees rijbewijs werd gestolen of u het bent kwijtgeraakt, met een attest verlies of diefstal van de politie

Let op: Hebt u een Europees nationaal rijbewijs zonder einddatum, dan moet dit verplicht omgewisseld worden binnen de 2 jaar na inschrijving in een Belgische gemeente.

Hoe omwisselen?

Stuur een mail naar burgerzaken@laarne.be met:

 • uw telefoonnummer;
 • een goede, duidelijke scan of foto in kleur van uw buitenlands rijbewijs (voor- en achterkant);
 • een goede, duidelijke scan of foto in kleur van uw identiteitskaart of verblijfsdocument (voor- en achterkant).

We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord op volgende vragen:

 • Kan mijn buitenlands rijbewijs worden omgewisseld (is het rijbewijsmodel erkend in België, mag het van de overheid?)
 • Mag mijn buitenlands rijbewijs worden omgewisseld? (kom ik in aanmerking voor de omwisseling van mijn buitenlands rijbewijs?)

Als uw rijbewijs mag en kan worden omgewisseld, krijgt u meer informatie over de aanvraag.