Brochure Jeugd in Laarne

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten bundelen hun aanbod in een seizoensbrochure. Die wordt verdeeld aan alle gezinsoudsten via de scholen in Laarne en is verkrijgbaar op verschillende publieke plaatsen zoals de Bibliotheek Laarne, het gemeentehuis, Sportcentrum Veldmeers, Sociaal Huis, Dienst Vrije Tijd en Jeugd, … In deze brochure staan ook alle startdata opgenomen voor de inschrijvingen van de gemeentelijke jeugd- en sportkampen. 

Gezien coronapandemie is er geopteerd om voor het seizoen 2020-2021 geen brochure aan te maken, maar wel te werken met flyers. Zo kunnen de vrijetijdsddiensten beter inspelen op de wijzigende maatregelen en hierover ook gepast communiceren rond de activiteiten. In deze flyer vind je alvast een beknopt overzicht van de kampen tijdens het voorjaar en de zomer van 2021.