Brandweer

Behalve voor het blussen van branden kan je bij de brandweer ook terecht in geval van ontploffingen, problemen met gevaarlijke stoffen, bijen- en wespennesten, voor pompwerk, hulp aan verstikten, geknelde personen en drenkelingen en voor het bevrijden van personen uit liften. De hydranten langs de openbare weg, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het gemeentebestuur op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens om de hydranten aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. De brandweer verstrekt ook adviezen inzake brandveiligheid.

Een greep uit het retributiereglement :

  • voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of zwermen:        30 euro
  • voor falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen: 250 euro
  • uitschakelen van alarminstallaties:       60 euro
  • uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen: 60 euro
  • redden van huisdieren:        30 euro

Belangrijke opmerking :

In het verleden was het zo dat de gemeentegrens ook de grens was voor het operationieel optreden van een brandweerkorps. Sinds jaar en dag werden de branden in onze gemeente  hoofdzakelijk geblust door het brandweerkorps van de gemeente Wetteren .

Dit had voor gevolg - dat ongeacht de afstand of de aanrijdtijd (de tijd die de brandweer nodig heeft om ter plaatse te komen)- het steeds de bevoegde brandweer (Wetteren) was die als eerste tussenbeide kwam. Pas wanneer versterking nodig was werd een ander korps opgeroepen.

Door de invoering van het principe van “de snelste adequate hulp” is dit niet altijd meer het geval. Door toepassing van de wet van 15 mei 2007 gaat men in het vervolg kijken naar wie het snelste ter plaatse is. Dit zal voor gevolg hebben dat het niet noodzakelijk zo is dat het brandweerkorps van Wetteren zal instaan voor de bluswerken bij een uitslaande brand.

Sinds 1 januari 2015 valt de brandweer van Wetteren niet langer onder de gemeente Wetteren, maar maakt het korps deel uit van brandweerzone Zuid-Oost, een brandweerzone die 11 steden/gemeenten beschermt en 9 korpsen groepeert.

De hulpverleningszone Zuid-Oost (Oost-Vlaanderen) groepeert de brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Elke brandweerkazerne in België is nu een brandweerpost binnen die bepaalde zone. We spreken vanaf heden over brandweerpost Wetteren.

Contactgegevens brandweerpost Wetteren:

Zuiderdijk 1  -  9230  Wetteren

Tel. administratie.: 09/369.88.88

Fax.: 09/366.27.48

Postoverste:  Luitenant Dirk Pieters

Zonecommandant: Wim van Biesen