BPA Colmanstraat

Het BPA Colmanstraat slaat op het voormalig industrieel complex (confectiebedrijf Wilbra, Colmanstrasat).

De bodembestemming van het plangebied, BPA Colmanstraat werd vastgelegd in het Gewestplan “Gentse en Kanaalzone” goedgekeurd bij K.B. van 14 september 1977. Concreet betreft het hier “agrarisch” gebied, de overzijde van de Colmanstraat is ingekleurd als “woongebied met landelijk karakter”.