Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Begin januari 2019 nam het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) in het OCMW een nieuwe start n.a.v. het decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Het comité bestaat uit zes leden, die zowel raadsleden als externen kunnen zijn, en die door de raad van maatschappelijk welzijn bij aanvang van de legislatuur verkozen worden. De voorzitter van het comité wordt automatisch een schepen en zetelt in het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau.

Het comité kan de Gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het College voor Burgemeester en Schepenen en/of het Vast Bureau adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie en bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.

De vergaderingen van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst zijn niet openbaar.

Samenstelling