Bijkomende lokale coronamaatregelen en annulatie gemeentelijk activiteiten

Op dit moment is iedereen in Laarne goed bezig om het aantal coronabesmettingen laag te houden. De alarmdrempel van bijkomende besmettingen in Laarne is immers nog niet bereikt en we trachten dit zo te houden, maar waakzaamheid is geboden. Daarom vragen wij aan iedereen om de aangekondigde maatregelen strikt op te volgen. De gemeentelijke crisiscel heeft op de vergadering van 30 juli het volgende beslist: 

  • Het lokaal bestuur Laarne annuleert alle eigen gemeentelijke activiteiten (Kalkenkermis, Oktoberkermis Laarne, Boerenmarkt, …) tot en met 31 oktober 2020 en doet een warme oproep aan iedereen (adviesraad, vereniging, particulier, …) om dat ook te doen. Zo trachten we samen het aantal coronabesmettingen onder controle te houden.

  • De regels van de hogere overheden dienen te worden toegepast en worden waar nodig uitgebreid in Laarne. Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond én neus te bedekken met een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof op volgende plaatsen op het grondgebied van Laarne:
    - De openbare markt(en), woonzorgcentra en alle openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen (incl. bibliotheek, onderwijsgebouwen en Sporthal Veldmeers). In het containerpark is de mondneusmaskerplicht al in voege.
    - De publieke omgeving rond de schoolgebouwen, de Initiatieven Buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) ’t Keikopje en ’t Weiken, Sportcentrum Veldmeers en Woonzorgcentra op momenten dat deze open zijn.

  • Er wordt duidelijk geafficheerd waar de mondmaskerplicht van kracht is.  Het lokaal bestuur verplicht niet om altijd een mondneusmasker bij te hebben, maar adviseert wel om er een bij te hebben wanneer men zich verplaatst in de gemeente. Zo kan dat spontaan gedragen worden op, soms tijdelijk, drukke plaatsen op het openbaar domein of wanneer de sociale afstandsregel niet kan gevolgd worden.

Het lokaal bestuur heeft voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar een gratis mondmasker bedeeld én men kan nog steeds het mondmasker, dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid, afhalen bij de apotheker, mits voorlegging van de identiteitskaart.

We volgen de cijfers dagelijks nauwgezet op én hopen dat we deze zo laag mogelijk kunnen houden. Indien er toch een verhoging zou zijn, zullen na grondig overleg de nodige bijkomende maatregelen getroffen worden.


Meer info:

Gepubliceerd opvrijdag 31 jul 2020 om 11:03