Berlindekapel

Berlinde is een toponiem en verwijst naar 'berre' of barre linde. Op deze plaats stond dus ooit een dorre linde of eentje zonder bladeren. 

In 1623 werd Jan De Croock betaald voor het maken van een boomkapel. De stenen kapel kwam er na een verzoekschrift uit 1670 door Jan Eeghers, meier van Laarne. Door een uitbreiding aan de zuidzijde in 1774 kreeg de kapel haar huidige vorm met een inkomportaal en doksaal. Vele delen van het interieur zijn nog authentiek zoals het schrijn- en timmerwerk van de toegangsdeur, de balusterleuning van het doksaal en het gepleisterd gewelf. Het huidige klokkentorentje vervangt een ouder exemplaar.

Tot de jaren 1960 was de bedevaart naar de kapel het hoogtepunt van volksdevotie voor de omwonenden. De gerestaureerde kapel werd ingehuldigd door de Gentse bisschop Van Looy op 29 april 2012. De Berlindekapel is overdag vrij toegankelijk.

In de omgeving van de Berlindekapel vond tijdens de Eerste Wereldoorlog een confrontatie plaats tussen Duitsers en lokale inwoners die zich te dicht bij het vijandige kamp waagden.