Belgische nationaliteit aanvragen

Maak een afspraak

Aanvraagformulier

U kan op drie verschillende manieren Belg worden. U kan de Belgische nationaliteit krijgen, u kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden u moet voldoen, hangt af van de situatie. Een overzicht van alle situaties met voorwaarden leest u op de website van het agentschap integratie en inburgering

Procedure

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • U bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kunt u als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat u daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • U bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kunt u als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;
  • In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u via naturalisatie Belg worden. Dit is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover in alle vrijheid.

Hoe aanvragen

  • U maakt een afspraak met de dienst burgerzaken of u vult het formulier hierboven in. Zo bezorgt u ons uw informatie en kunnen we samen met u het dossier samenstellen.
  • De administratieve afhandeling van alle nationaliteitsaanvragen neemt wel wat tijd in beslag. U ontvangt binnen de maand een gepersonaliseerd overzicht van alle documenten die u moet bezorgen om uw dossier volledig te maken. 
  • U bezorgt ons alle gevraagde stukken en wij gaan na of het dossier op basis van deze stukken volledig is.
  • We maken met u een afspraak om uw nationaliteitsverklaring te ondertekenen en in te dienen.
  • Het dossier wordt doorgestuurd naar de rechtbank. Van zodra de rechtbank een gunstig advies verleent, kunnen we de Belgische nationaliteit toekennen en de akte opmaken.

Kostprijs

Het opstarten van uw nationaliteitsdossier bij de gemeente is gratis. U dient wel registratierechten te betalen in bij het registratiekantoor. U betaalt 150 euro registratierecht aan de Federale Overheidsdienst FinanciĆ«n voor elke nationaliteitsaanvraag die u indient. Na het indienen van het formulier bezorgen we u meer informatie over de betalingswijze.

De toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen of het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit is gratis.

Meer info

Voor meer informatie omtrent het aanvragen van de Belgische nationaliteit, neemt u contact op met de dienst burgerzaken. We onderzoeken uw verblijfssituatie en gaan na voor welke procedure(s) u in aanmerking komt. Indien u voor meerdere procedures in aanmerking komt, zullen we altijd de makkelijkste procedure voorstellen. Een collega zal uw dossier van begin tot einde opvolgen.