Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein (gemeentelijk reglement ambulante handel)