Bekendmaking voorkomende bedrijfspanden op lijst van leegstand en verwaarlozing 2022

Jaarlijks bezorgt het Departement Omgeving aan steden en gemeenten een lijst met geïnventariseerde, leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden, met de verplichting om die aan het publiek (openbaar onderzoek) bekend te maken voor 1 oktober en voor minstens 10 kalenderdagen.

Dit gebeurt door middel van een aanplakbrief die de plaats van inzage vermeldt en de procedure door derden. Derden moeten immers de mogelijkheid krijgen om binnen de 30 dagen door middel van een aangetekend schrijven t.a.v. de Vlaamse Regering Departement Omgeving bezwaar in te dienen indien zij van oordeel zijn dat een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte niet werd geïnventariseerd.

Dit jaar loopt het openbaar onderzoek van 12 september t/m 26 september 2022. De lijst en de bekendmaking worden aangeplakt in het gemeentehuis en zijn voor iedereen vrij raadpleegbaar.

Onderaan deze pagina vind je alvast digitaal deze lijst van geïnventariseerde panden en van het afschrift van de bekendmaking. Heb je vragen hieromtrent dan kan je contact opnemen met de Woondienst.

Gepubliceerd opmaandag 12 sep 2022 om 12:25