Bekendmaking openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en alle bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen kan je online raadplegen op het inzageloket.

In dit digitaal loket worden alle plannen en documenten opgeladen met betrekking tot het dossier. Voor begeleidende hulp bij de inzage van een omgevingsaanvraag (of verkavelingsaanvraag) of beslissing, kan je een afspraak maken met de dienst Omgeving tijdens de kantooruren.

Er is een verschil tussen het indienen van een aanvraag op het omgevingsloket en het bekijken van een openbaar onderzoek of een genomen beslissing in het inzageloket.

Aanvragen worden ingediend via het omgevingsloket.

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen kunnen (beperkt) worden bekeken op het inzageloket.

Bekendmaking openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Digitaal loket