Bekendmaking openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en alle bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen kan je online raadplegen op het Geoportaal omgeving.

In dit digitaal loket worden slechts een beperkt aantal plannen opgeladen (privacywetgeving). Voor een meer volledige lezing van een omgevingsaanvraag (of verkavelingsaanvraag) of beslissing, kan je een bezoek brengen aan de dienst Omgeving tijdens de kantooruren.

Noot:

Er is een verschil tussen het indienen van een aanvraag op het omgevingsloket en het bekijken van een openbaar onderzoek of een genomen beslissing in het geoportaal.

Aanvragen worden ingediend via het omgevingsloket.

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen kunnen (beperkt) worden bekeken op het Geoportaal omgeving.

Bekendmaking openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Digitaal loket