Bekendmaking besluit vaststelling sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) gewijzigd voor wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

Lees hier het besluit

Gepubliceerd opwoensdag 16 aug 2023 om 11:33