Attest van erfopvolging

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene. 

Waarvoor heb ik een attest of akte van erfopvolging nodig?

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd. Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:
  • een akte of attest van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid

Hoe kan ik een attest of een akte van erfopvolging bekomen?

Geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Heeft de overledene geen van bovenstaande documenten opgemaakt dan heeft u een attest van erfopvolging nodig. Het afleveren van een attest van erfopvolging is een federale bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst kan deze attesten niet afleveren.

Om een attest van erfopvolging aan te vragen neemt u contact op met om het even welk kantoor Rechtszekerheid. Het dichtstbijzijnde kantoor Rechtszekerheid is te Dendermonde:
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 
  
Begijnhoflaan (DEN)  49  
9200  Dendermonde 
  
Telefoon :02 572 57 57   - Contact Center
E-mail :rzsj.kantoor.dendermonde1@minfin.fed.be 
Openingsuren :Enkel na telefonische afspraak
 
Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt krijg je van het kantoor Rechtszekerheid een aanvraagformulier. Om het attest aan te vragen kunt u ook online het aanvraagformulier downloaden en dat bezorgen aan  het kantoor Rechtszekerheid. De ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer vier weken, en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap. Het attest wordt gratis opgemaakt.

Wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

In de volgende gevallen kan de FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract
  • de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten
  • de overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen
De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.