Asbest particulier

De Vlaamse Overheid wil Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig maken. Dat is nodig, want asbestmaterialen vormen een ernstig gezondheidsrisico als ze door beschadiging, veroudering of verwering vezels afgeven. Daarom wil de Vlaamse Overheid het voor de burger zo makkelijk en ook zo veilig mogelijk maken het vrijkomende asbestcement af te voeren.

Als inwoner van Laarne kan je jouw verzameld asbest aan huis laten ophalen, of in geval van kleine hoeveelheden, het asbestmateriaal zelf naar het recyclagepark brengen. Dit moet steeds op een veilige manier gebeuren!

Asbestloket VERKO

Voor al je vragen over asbest, kan je terecht bij  het asbestloket van het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Verko via www.dds-verko.be/asbestloket, per mail via asbestloket@dds-verko.be of telefonisch via 052/25 18 11.

Wens je of ben je verplicht asbesthoudend materiaal te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar? Een lijst van erkende bedrijven vind je hier.