Asbest landbouw

Financiële ondersteuning voor actieve en gepensioneerde land- en tuinbouwers (ook in bijberoep!) voor het verwijderen van asbestdaken (OVAM)

In juli 2021 keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Met dit protocol pakt de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aan en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. 

Asbestverwijdering - financiële ondersteuning voor landbouwers
In juli 2021 keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Hiermee pakt de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aan en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen.

Wie komt in aanmerking?

 • Actieve en gepensioneerde landbouwers
 • Actieve en gepensioneerde tuinbouwers
 • Land- en tuinbouwers in bijberoep

Hoe gaat het in zijn werk?

Een door de OVAM aangestelde inzamelaar gaat de baan op om asbestgolfplaten of -leien van agrarische gebouwen op te halen. Alle landbouwers met een landbouwnummer komen in aanmerking. Ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van OVAM. Het verwijderen van het asbestmateriaal zit niet in de dienstverlening. De land-of tuinbouwer kan dit zelf veilig verwijderen of laat dit bij voorkeur door een erkende aannemer doen. Lees op de website van OVAM hoe je asbest veilig verwijdert of laat verwijderen.Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen,... Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn niet toegelaten.

Hoe doe je de aanvraag nu precies?

 • Via deze link naar een webformulier kan je je aanmelden.
 • Per exploitatienummer kan je een aanvraag indienen.
 • Hou volgende gegevens klaar voor je je aanmeldt:
  - Uw persoonlijke gegevens
  - Exploitatienummer
  - Landbouwnummer
  - BTW-nummer
  - Schatting aantal m² hechtgebonden asbest (golfplaten, leien)
  - Beschrijving van het gebouw

De volgende stappen?

Na het ingeven van alle gegevens, krijg je een bevestiging dat de OVAM het dossier ontvangen heeft. Op basis van deze gegevens bekijkt de OVAM of je in aanmerking komt voor de ophaling door de aangestelde inzamelaar. In principe gebeurt dit binnen de 10 werkdagen. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse. Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op.  Meer info vind je op de website van OVAM