Architectuurprijs

De gemeente Laarne startte in 2015 met een tweejaarlijkse architectuurprijs ter waarde van 1250 euro. Met deze prijs beloont de gemeente de bouwheer van een bouw – en/of renovatieproject met als hoofdbestemming een residentiële functie.

De gemeente Laarne wil zo een project, waarvan de conceptuele en vormelijke kwaliteiten een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verbetering van het landelijk karakter van onze gemeente en/of opwaardering van het Laarnse erfgoed, extra in de kijker plaatsen. Wie met creativiteit onze wijken, straten en pleinen een blijvende toets van kwaliteit en originaliteit weet te geven, verdient onze warme appreciatie.

Belangrijke voorwaarden om kans te maken op de architectuurprijs editie 2019-2020

Het project moet gebouwd zijn binnen de grenzen van de gemeente.

  • De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 januari 2014
  • Het project was volledig afgewerkt op 31 december 2018
  • De eerste ingebruikname van het residentieel gedeelte dient plaats te vinden voor 31 december 2018

Bijkomend zal het winnende project worden opgesteld tijdens de editie van Open Monumenten Dag 2020 (zondag 13 september 2020) – hiervoor wordt uitdrukkelijk ook toestemming gevraagd.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Om de architectuurprijs te kunnen winnen, kan je één of meerdere projecten indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne. Uiterste datum van inzending is 12 april 2020.

Hoe worden inzendingen beoordeeld?

Een onafhankelijke jury van vijf stemgerechtigde leden beoordeelt de ingediende projecten. Bij het evalueren houden ze rekening met één of meerdere van volgende criteria: architectuur, functionaliteit en beleving, duurzaamheid en de context.