Alle huurprijzen mogen opnieuw geïndexeerd worden – al dan niet met een correctiefactor

Eens een huurprijs vastligt, kan deze niet zomaar worden gewijzigd (geïndexeerd). Huurprijzen van panden met een EPC D, E, F of zonder EPC mochten niet of maar half geïndexeerd worden. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexatie ook voor deze panden weer toegelaten. Wij zetten alles even op een rijtje.

Een huurprijs kan vrij bepaald worden bij het begin van de huur. Maar eens die huurprijs vastligt, kan die niet zomaar worden gewijzigd. Bij de meeste huurovereenkomsten mag de huurprijs wel jaarlijks aangepast worden aan de levensduurte. Dat noemen we een indexatie. Vorig jaar werd een extra beperking beslist op die indexatie. Huurprijzen van panden met een EPC D, E, F of zonder EPC mochten niet of maar half geïndexeerd worden. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexatie ook voor deze panden weer toegelaten, maar dan moet een correctiefactor toegepast worden. 

De huurprijs indexeren

Bij een mondelinge huur mag de huurprijs niet geïndexeerd worden. Bij schriftelijke huurovereenkomsten mag de huurprijs 1 keer per jaar geïndexeerd worden, behalve wanneer in het contract staat dat er geen indexering gebeurt. Een indexatie gebeurt nooit automatisch. De verhuurder moet die indexering schriftelijk vragen.

De huurprijs mag in de gevallen waar het toegelaten is één keer per jaar, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract, geïndexeerd worden. Vraagt de verhuurder de indexatie pas op een later tijdstip, dan kan hij de aanpassing vragen tot drie maanden terug in de tijd.

De aangepaste huurprijs mag maximaal het bedrag zijn dat verkregen wordt door toepassing van de formule: basishuurprijs x nieuwe indexcijfer / aanvangsindexcijfer.
Geen nood, de geïndexeerde huurprijs kan je ook berekenen met de huurcalculator.

Huurprijsindexatie vanaf 1 oktober 2023 met correctiefactoren

De blokkering of halvering van de indexering van de meest energieverslindende woningen geldt tot 30 september 2023. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Er moet een correctiefactor gebruikt worden om te vermijden dat de verboden indexatie van het vorig jaar nu toch nog bij de huurprijs geteld zou worden.

Voor indexeringen van huurprijzen van woningen met een EPC D, E, F of zonder EPC wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) dus vermenigvuldigd met een correctiefactor.

De verhuurder moet deze indexering met aangepaste formule (correctiefactor) toepassen als het huurcontract in werking is getreden voor 1 oktober 2022 en als het gaat om een woning verhuurd als hoofdverblijfplaats op de private huurmarkt. Dit geldt dus niet voor sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten. Bij een woning verhuurd via een woonmaatschappij (vroeger sociaal verhuurkantoor), geldt deze maatregel ook voor het hoofdhuurcontract.

Voor deze aangepaste indexering wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor.
Welke correctiefactor de verhuurder moet toepassen, hangt af van het EPC-label en de verjaardatum van het huurcontract.

Meer informatie en voorbeelden kan je vinden op de website van Vlaanderen:  www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg/huurprijsindexatie-vanaf-1-oktober-2023-met-correctiefactoren.

Gepubliceerd opmaandag 6 nov 2023 om 11:35