Algemeen communicatiebeleid

Het bestuur wenst een uniform en transparant communicatiebeleid te voeren. De burgers worden via verschillende kanalen geïnformeerd over het beleid van de gemeente en ocmw én de dienstverlening van het lokaal bestuur. 

Communicatie in Laarne is...

  • het twee-maandelijks magazine KLAAR, gepost in elke brievenbus te Laarne, dit in combinatie met een beknopte nieuwsbrief tussen twee edities va KLAAR
  • een up-to-date website, waar alle recente nieuwsberichten en algemene informatie terug te vinden zijn.
  • snelnieuws posten via sociale media om zo onze burgers permanent op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in onze gemeente (Facebook, Instagram, LinkedIn, Hoplr) à hier kan men doorklikken naar desbetreffende kanalen
  • communiceren volgens een vernieuwende huisstijl en aan de hand van een uniform logo
  • inzetten op adequate berichtgeving in crisissituaties
  • het organiseren van bewonersvergaderingen, bewonersbrieven & informatievergaderingen
  • het realiseren van versterkte participatie door LaarneLabs, dorpsraden, raadpleging van adviesraden
  • het onderhouden van contacten met journalisten, persberichten en persconferenties
  • het voortdurend inzetten op een klantvriendelijke en warm onthaal van onze inwoners op één van onze gemeentelijke of ocmw-locaties