Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar is wettelijk verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Dat is een ononderbroken periode van 24 uur beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. Een handelaar kan echter een andere rustdag kiezen dan de zondag. In dat geval moeten de dag en aanvangsuur duidelijk worden geafficheerd voor de klant.

Op verzoek van één of meerdere handelaars kan worden afgeweken van de sluitingsdag. De gemeente kan jaarlijks maximaal 15 afwijkingen toestaan en dit enkel naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. De afwijking is van toepassing op elke handelaar in Laarne en wordt steeds gegeven voor een volledige week.

Aanvragen

De afwijking van de sluitingsdag kan aangevraagd worden door:
  • één of meerdere handelaars of ambachtslieden;
  • een vereniging van handelaars of ambachtslieden. 

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan de aanvraag:
  • de wekelijkse rustdag moet minstens zes maanden lang op dezelfde dag genomen worden;
  • de afwijkende rustdag moet op een duidelijke en van buitenaf zichtbare manier vermeld worden.

Procedure

Je vraagt de afwijking van de sluitingsdag, minstens 1 maand op voorhand, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen met de vermelding van:
  • de periode waarvoor je een afwijking wil krijgen;
  • je motivatie.  

Meer info

Neem ook een kijkje op de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.