Huis aan huis afhaling afvalfracties

Wat?

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage. Welk afval wanneer wordt opgehaald, kan je lezen in de ophaalkalender. 

De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur de dag vóór de inzameling buitengeplaatst worden. Om de ophaling te garanderen moeten de afvalstoffen vóór 7 uur de dag van de inzameling buitengeplaatst worden. § 2. De huishoudelijke afvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.

Wat aanbieden ?

Huisvuil is een verzamelnaam voor niet-recycleerbare afvalfracties waarvoor geen selectieve inzamelmethode bestaat. Je deponeert het huisvuil in de gele huisvuilzak en biedt deze aan tijdens de tweewekelijkse geplande ophaalronde.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is organisch (verteerbaar) afval dat je inzamelt in de groene GFT-container en met een GFT-sticker aanbiedt tijdens de tweewekelijkse geplande ophaalronde.

PMD is de afkorting van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Je deponeert dit verpakkingsafval in de blauwe PMD-zak en biedt deze aan tijdens de tweewekelijkse geplande ophaalronde.

Regelgeving

  • Retributiereglement met betrekking tot de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 2020-2025 (gemeenteraad 19 december 2019)
  • Algemeen politiereglement (GR 27 april 2017 - publicatie: 10 mei 2017)